Přeskočit obsah

Základní bezpečnostní pravidla pro CMS

Oblíbené redakční systémy Wordpress, Joomla a Drupal jsou velmi častým cílem útočníků pro svojí rozšířenost.  Vhodným nastavením a dodržováním několika zásad se dá řadě těchto útoků předejít.

Aktualizace CMS

Základem je udržovat redakční systém vždy v nejaktuálnější dostupné verzi. Povědomí o nově nalezených bezpečnostních trhlinách se rychle šíří a zanedlouho pátrá celá řada automatizovaných skriptů a botů, aby je objevila a využila jich. Wordpress, Joomla i Drupal obsahují mechanismus pro jejich automatickou aktualizaci. Jeho povolení je však nutno zvážit, problematická aktualizace může webovou aplikaci i znefunkčnit.

Důležité je věnovat pozornost i instalovaným pluginům a šablonám. Je třeba udržovat jejich verze aktuální, instalovat pouze ty důvěryhodné a rozšířené, pokud možno z důvěryhodných zdrojů, naopak u těch zastaralých s ukončeným vývojem se poohlédnout po aktualizovaných alternativách.

Práva souborů

Dalším bodem jsou správná práva na adresářích a souborech. Pro všechny tři platí, že práva adresářích by měla být 755, na souborech pak 644. Dále je vhodné u Wordpresu nastavit práva 600 pro soubor wp-config.php, u Joomly 444 pro configuration.php. U Drupalu je vhodné zakázat přístup k souborům authorize.php, cron.php, install.php a upgrade.php. Nikdy nikde nenastavujte práva 777!

Obecné zásady

Nepoužívat pro účty běžná jména jako 'Admin' nebo 'Administrator'. Při bruteforce útoku budou vyzkoušena jako první. Používejte pro uživatelské účty bezpečná hesla. Takové heslo by nemělo obsahovat žádné běžně používané slovo a zároveň by mělo obsahovat malá a velká písmena, číslice a speciální znaky.

Zabezpečení pomocí .htaccess

Omezení dostupnosti přihlašovací stránky pouze na vybrané IP adresy

Wordpress

Pro Wordpress je zapotřebí přidat do souboru .htaccess v jeho kořenovém adresáři následující obsah (pokud neexistuje, vytvořit jej):

<Files wp-login.php> 
Order deny,allow 
Deny from all 
Allow from 12.34.56.78 
Allow from 98.76.54.32 
</Files>

Joomla

Pro Joomlu je nutno vytvořit soubor .htaccess v adresáři /administrator s následujícím obsahem:

Order deny,allow 
Deny from all 
Allow from 12.34.56.78 
Allow from 98.76.54.32

Drupal

V kořenovém adresáři je nutné vytvořit soubor .htaccess s následujícím obsahem:

<Location "/user/login"> 
Order deny,allow 
Deny from all 
Allow from 12.34.56.78 
Allow from 98.76.54.32 
</Location>

Zakázání spouštění PHP v určitých adresářích

Adresáře určený pro upload souborů, obvykle obrázků, nejsou určeny pro umístění PHP skriptů. Pokud se tam nějaký objeví, byl obvykle zapsán útočníkem. Z hlediska bezpečnosti je lepší v těchto adresářích provádění PHP skriptů rovnou zakázat. Stačí vytvořit soubor .htaccess o následujícím obsahu a následně jej umístit v požadovaném adresáři:

php_flag engine off 

<Files *.php> 
Order allow,deny 
Deny from all 
</Files>

Wordpress

V případě Wordpressu jde o tyto adresáře:

/wp-includes 
/wp-content/uploads

Joomla

V případě Joomly:

/images