Přeskočit obsah

Nastavení automatické odpovědi ve webmailu Cloudmail

Nově naše služba Cloudmail podporuje editaci automatické odpovědi v době nepřítomnosti i přímo v rozhraní roundcube webmailu, který naleznete na adrese https://webmail.vshosting.cloud/roundcube/.

Postup

  1. Po příhlášení do Vaší e-mailové schránky přejeďte myší na tlačítko v právém horním rohu (defaultě tlačítko "E-MAIL") pro zobrazení scrollovací nabídky. V této nabídce vyberte možnost "NASTAVENÍ".
  2. Po zvolení možnosti "Dovolená", kterou naleznete v nabídce po levé straně, se Vám zobrazí základní nastavení automatické odpovědi v době nepřítomnosti.
  3. Po vyplnění obsahu zprávy přijde čas na zvolení počátku a konce Vaší nepřítomnosti. Pro ulehčení se Vám po kliknutí do okna pro zadání data zobrazí kalendář, ve kterém zvolíte požadovaná data. Automatickou odpověď aktivujete změněním stavu na "Zapnuto" a uložením změn.
  4. Oproti nastavení automatické odpovědi přímo v administračním rozhraní CloudMailu, které podporuje pouze editaci těla e-mailu a začátku/konce Vaší nepřítomnosti, je ve webmailu dále na výběr možnost pokročilého nastavení, které naleznete v 2. záložce "POKROČILÁ NASTAVENÍ". V tomto nastavení můžete doplnit např. Vaše další e-mailové adresy, interval mezi odpověďmi či pravidlo, co se má stát s přijatou zprávou v době Vaší nepřítomnosti.

Důležité informace

Pokud jsou v RoundCube zadané nějaké další údaje, CloudMail je při uložení zachová a přepíše pouze atributy, které se změnily. Existují ale výjimky, při kterých dojde při uložení v CloudMailu k přepsání všeho, co si uživatel v RoundCube nastavil. Jedná se o tyto vyjímky:

  1. Pokud bylo pravidlo v RoundCube označeno jako neaktivní (Stav = Vypnuto)
  2. Pokud bylo v rámci jednoho pravidla nastaveno kromě autoreply ještě něco jiného (např. forward)
  3. Pokud časové pravidlo složitější než jen klasický datum a čas (např. den v týdnu, den v měsíci, datum podle Juliánského kalendáře atp.)