Přeskočit obsah

Nastavení firewallu

  1. Pro spuštění aplikace přes SSH zadejte přikaz mgtools-tui a z nabídky modulů vyberte firewall

  1. Vyberte příslušnou aplikaci pro kterou chcete pravidlo nastavit. V tomto příkladě potřebujeme povolit přístup přes SSH pro konkrétní IP adresu.                                     

  1. Pokud už nějaká pravidla vytvořená jsou, tak Vám managed tools vypíše jejich seznam. Pro nastavení nového je potřeba vybrat možnost new (nové)

  1. Aplikace Vás vyzve k zadání IP adresy, pro kterou chcete povolit přístup. Lze zadat konkrétní IP adresu, nebo rozsah.

  1. V nastavení pravidla vidíte důležité informace. Položka Aplikace říká pro kterou aplikaci je pravidlo uplatňováno. Mód firewallu může být buď whitelist, nebo blacklist. Whitelist znamená, že všechny IP adresy jsou ve výchozím stavu zakázané a pro přístup je nutno danou adresu (případně rozsah) explicitně povolit. V módu blacklist se firewall chová tak, že jsou všechny IP adresy ve výchozím stavu povoleny a pro zákaz konkrétní IP adresy je nutno ji explicitně zakázat.

  1. V nastavení firewall pravidla je možnost pravidlo pojmenovat comment (Komentář). Jedná se o uživatelské pojmenování a na samotnou funkčnost nemá vliv.                  

  1. Takto vytvořené pravidlo je pak ještě nutno uložit.