Přeskočit obsah

Zásady komunikace s technickou podporou

Kritické situace

Kritické situace (výpadky či kritická nefunkčnost části serveru) hlaste v ideálním případě telefonicky na telefon +420 246 035 835 pro minimalizaci prodlevy s řešením. Před zahájením telefonátu doporučujeme navštívit naši status page, kde klienty informujeme o plánovaných odstávkách i mimořádných situací všech služeb.

Požadavky na konzultace a nastavení a ladění neurgentních problémů

Požadavky na konzultace a nastavení je vhodné řešit primárně emailem přes adresu podpora@vshosting.cz. Zkušení administrátoři jsou dostupní nonstop a je vhodné poslat přesný požadavek k nastavení emailem, aby nedošlo k přeslechu. Díky ticketovacímu systému je zachována i kontinualita v řešení.

Plánované úkony v nočních hodinách (00h - 07h) a víkend

V noci se provádí úkony, které mají dopad na produkční provoz. Jde tedy zejména o upgrady serverů či složitější změny v konfiguraci. Noční úkony je nutné naplánovat prostřednictvím emailu podpora@vshosting.cz vždy minimálně 1 den dopředu, abychom na tuto akci zarezervovali administrátorům čas a akce se nekryla s jiným naplánovaným úkonem. Kritických situací a výpadků se toto pochopitelně netýká.