Přeskočit obsah

Implementace DKIM na doménu

Více informací ohledně DKIM naleznete zde

 1. Pro zapnutí DKIM funkcionality se ujistěte že jste v sekci "Doména" a klikněte na tlačítko "Akce -> Upravit" u vybrané domény.             
 2. Na následující obrazovce klikněte na "DKIM -> Povolit".
 3. Pokud máte své klíče, vložte informace do formuláře. Chcete-li klíče vygenerovat, klikněte na "generovat DKIM".                    
 4. Systém vygeneruje vše potřebné.
 5. Veřejný klíč je nutné zpropagovat na DNS serveru této domény. Je nutné vytvořit DNS záznam pro:
"selector._domainkey.vasedomena.cz"
"v=DKIM1; k=rsa; p=public_key"
 1. Kde selector je hodnota zadaná při zadávání klíče.
 2. Ověřit spravné nastavení je možné pomocí příkazů:
  Linux:
host -t TXT selector._domainkey.vasedomena.cz

Windows:

nslookup -type=TXT selector._domainkey.vasedomena.cz
 1. Výstup by měl mít následující podobu.
  Část p= by měla odpovídat veřejnému klíči ze zadání.