Přeskočit obsah

CloudDNS API

Službu CloudDNS je možné spravovat pomocí REST API. API poskytuje funkce ve stejném rozsahu jako uživatelské rozhraní.
Komunikace probíhá ve formátu JSON v kodování UTF-8.

Pro použití API CloudDNS je třeba mít aktivního uživatele v klientské zóně s oprávněním ke službě CloudDNS.  Přihlášení na uživatele se provádí vůči API klientské zóny, které vrátí přístupové tokeny. Ty lze následně použít pro komunikaci s API CloudDNS.

Seznam endpointů API CloudDNS:https://admin.vshosting.cloud/clouddns/swagger/
Seznam endpointů API klientské zóny: https://admin.vshosting.cloud/api/public/swagger/

Podrobnou dokumentaci s příklady použití naleznete na https://github.com/vshosting/clouddns.