Přeskočit obsah

Provozování více verzí php na jednom serveru

Apache

Nejstabilnější způsob, jak provozovat PHP, je dle našich zkušeností kombinace Apache a PHP jako modulu webserveru. PHP modul ale může být na webserveru pouze jeden. Další verze musí být provozovány v režimu FastCGI/PHP-FPM, kde dle našich zkušenostní stabilita není na úrovni modulu webserveru.

Nginx

Nginx vlastní modul pro PHP nemá. Jedinou možností je tedy provoz jako PHP-FPM. Konfiguračně jsou pak mezi servery s jednou PHP verzí a více verzemi minimální rozdíly.

PHP-FPM vs modul

Provoz PHP-FPM má oproti modulu některá specifika, která je třeba mít na vědomí. Předně, s PHP-FPM není možné upravovat jeho chování v .htaccessu (pomoci direktiv php_value, php_flag apod.). Dále je potřeba odladit timeouty pro komunikaci mezi PHP-FPM a webserverech (především pro provoz dlouhotrvajících skriptů, pouštěných např. cronem).