Přeskočit obsah

Služba Privátní cloud

Služba Privátní cloud je určena klientům, kteří chtějí využívat virtualizační platformu, ale veřejný cloud je pro ně nevhodný z důvodu agregace prostředků, nebo to je v rozporu s bezpečnostní politikou klienta.

Architektura

Provoz privátního cloudu je zajištěn minimálně 3 fyzickými servery totožné konfigurace a síťovým blokovým nebo souborovým uložištěm, které poskytneme jako službu. V případě požadavku na velký objem dat je možné realizovat vyhrazené úložiště (vhodné při požadavku na  vysoké desítky až stovky TB prostoru).  Řešení je realizováno s minimální redundancí N+1 (nutné pro zajištění vysoké dostupnosti a možnosti servisu a upgradu). Pro provoz clusteru je nutný běh nadpoloviční většiny serverů (pro 3 nodový cluster musí být v provozu 2 servery, pro 12 nodový cluster je to 7 serverů). Použité řešení je limitováno maximálním počtem serverů v clusteru na 12, proto doporučujeme řešení stavět na serverech s adekvátním výkonem.

Odpovědnost a oprávnění

VSHosting zajišťuje správu virtualizační platformy, síťové a storage vrstvy. Klient je plně odpovědný za provozované virtuální servery a má k dispozici všechna oprávnění pro jejich správu.

Aktualizace

Aktualizaci virtualizační vrstvy realizuje VSHosting v domluveném servisním okně. Virtuální servery jsou před upgradem zmigrovány na ostatní nody clusteru a takto jsou postupně upgradovány všechny servery v clusteru.

Podporované operační systémy

Podporovány jsou všechny aktuální operační systémy Linux, BSD a Windows. U Windows je pro dosažení maximální performance nutné doinstalovat virtio drivery.  Pro zajištění maximální kompatibility a podpory pokročilých funkcí je třeba kromě driverů nainstalovat také qemu agenta. Bez nainstalovaného agenta neni možné garantovat bezproblémovou live migraci virtuálních serverů mezi jednotlivými nody (nutné například pro aktualizaci virtualizační vrstvy).

Výpadek jednoho z nodů v clusteru

V případě neplánovaného výpadku některého z nodů v clusteru jsou všechny virtuální servery během krátkého okamžiku znovu nastartovány na ostatních nodech. Pokud ve virtuálních serverech provozujete HA řešení, je třeba korektně definovat HA skupiny uvnitř clusteru, aby se virtuální servery, které jsou vzájemně redundantní, nepotkaly na stejném fyzickém nodu.