Přeskočit obsah

Správa mysql databáze pomocí managed tools

Vytvoření databáze

 1. Pro vytvoření MySQL databáze spusťte mgtools-tui a vyberte volbu MySQL. Na následující obrazovce zvolte Správa databází:
 2. A pokračujte na volbu Nová:                       
 3. Otevře se vám okno, do kterého zadáte název nové databáze. Název databáze může obsahovat pouze velká a malá písmena, číslice a podrtžítko. Zároveň nesmí být delší než 32 znaků.
 4. Tímto je databáze vytvořena. Najdete ji poté mezi databázemi v MySQL → Správa databází.

Smazání databáze

Smazání databáze z bezpečnostních důvodů v Managed Tools není možné. Pokud chcete smazat databázi, prosím kontaktujte podporu VSHosting.

Vytvoření uživatele

 1. Pro vytvoření MySQL databáze spusťte mgtools-tui a vyberte volbu MySQL. Na následující
  obrazovce zvolte Správa uživatelů:             
 2. A pokračujte na volbu Nový:                       
 3. Otevře se vám okno, do kterého zadáte název nového uživatele. Název uživatele může obsahovat pouze velká a malá písmena, číslice a podrtžítko. Zároveň nesmí být delší než 32 znaků.
 4. Uživatele poté najdete v seznamu v MySQL → Správa uživatelů.

Změna hesla uživatele

 1. Spusťte mgtools-tui a vyberte volbu MySQL. Na následující obrazovce zvolte Správa uživatelů:                   
 2. Vyberte ze seznamu uživatele, u kterého chcete heslo změnit a zvolte Změnit heslo:
 3. Otevře se vám dialog, ve kterém si můžete nastavit nové heslo.

Smazání uživatele

 1. Spusťte mgtools-tui a vyberte volbu MySQL. Na následující obrazovce zvolte Správa uživatelů:                                    
 2. Vyberte ze seznamu uživatele, kterého chcete smazat a zvolte Smazat uživatele:
 3. Po potvrzení bude uživatel smazán.

Přístup uživatele k databázím

 1. Pokud chcete změnit, ke kterým databázím má uživatel přístup, spusťte mgtools-tui a vyberte volbu MySQL. Na následující obrazovce zvolte Správa uživatelů:             
 2. Vyberte ze seznamu uživatele, u kterého chcete práva změnit a zvolte Přístup k databázím. Poté se vám otevře dialog, ve kterém můžete mezerníkem vybrat, ke kterým databázím bude mít uživatel práva. Po dokončení výběru jej potvrďte mezerníkem.