Přeskočit obsah

Efektivita cache

CDN umožňuje měřit efektivitu cache na základě poměru úspěšných (hit) a neúspěšných (miss) žádostí pomocí následujícího vzorce:

Cache hit ratio =  [Hits / (Hits + Misses)] x 100 %

Z principu fungování není možné dosáhnout hodnoty 100%, nicméně platí, že čím vyšší tato hodnota je, tím je cache efektivnější. Efektivitu cache může zákazník ovlivnit nastavením hlavičky Cache-Control a nebo přímo vynucením pro veškerý statický obsah v administračním rozhraní CDN. Je rovněž třeba mít na paměti, že vysoké hodnoty doby cache prodlužují dobu propagace změn ze zdrojového serveru.

Ve webovém rozhraní je možné zjistit hodnoty pro Vaší webovou stránku kliknutím na tlačítko "zobrazit" u domény, jejíž hodnoty nás zajímají.

Otevře se nám detail domény s následujícími položkami:

  1. Základní údaje o doméně
  2. Celkové množství protečených dat, úspěšné a neúspěšné požadavky a jejich poměr
  3. Historie přenesených dat