Přeskočit obsah

CloudDNS

Správa CloudDNS je dostupná v Klientské zóně -> Služby -> Cloud DNS, nebo zde.

Zobrazí se zde seznam vašich domén. Novou doménu je možné přidat přes odkaz "založit novou"

Po zadání názvu domény (bez www) přejděte na vlastní DNS záznamy

Přidat nový záznam můžete přes tlačítko Přidat DNS záznam,

nebo přímo zvolením typu DNS záznamu.

Například nový A záznam

Po uložení je možné přidat další záznam,

například CNAME pro www:

Záznamy jsou po uložení připravené, ale nejsou automaticky publikované. K propsání do internetu dojde až po potvrzení

Při publikací je možné upravit TTL. Tento záznam je možné upravit při publikaci jakéhokoliv typu DNS záznamu nebo jeho změny, nastavuje se vždy globálně pro všechny záznamy domény.

Uložené DNS záznamy je možné zkopírovat do schránky, smazat, nebo upravit. Tyto možnosti se zobrazí při najetí kurzorem myši nad vybraný DNS záznam

Smazání DNS záznamu je také nutné publikovat. Kromě toho je možné změnu vrátit zpět

Doménu je možné smazat přes rozbalovací menu "Více"

Doména bude ve stavu "smazána" ještě 48 hodin, během kterých je možné ji obnovit včetně všech DNS záznamů nastavených při smazání.