Přeskočit obsah

Povolení .htaccessu

 1. Pro spuštění aplikace přes SSH zadejte příkaz mgtools-tui.
  Z nabídky modulů vyberete modul webserveru v závislosti na konfiguraci serveru. Soubor .htaccess je možno povolit jenom pro webserver apache, anebo apache s nginx v roli reverzní proxy. V našem případě vybereme „apache_rproxy (Apache+NginX-proxy).
 2. Vyberete virtualhost pro který chcete povolit .htaccess. V našem případě je to virtualhost "test.cz"
 3. V nastavení virtualhostu vyberete z nabídky možnost directory (Nastavení adresářů)
 4. Dále možnost new (nová)
 5. Nyní zadáte cestu ke složce. Pravidlo se bude uplatňovat pro tuto složku a její podsložky. Managed Tools defaultně přednastaví cestu document rootu.
 6. A vyberte parametr allowoverride
 7. Managed Tools Vás vyzve na zadání parametru pro AllowOverride. Zadejte All
 8. Dostanete se zpátky do nabídky, kde vyberte možnost back (Zpět)
 9. A ocitnete se na obrazovce Editace domény. Vyberte možnost save (Uložit). Poté bude možno uplatňovat pravidla v souboru .htaccess.