Přeskočit obsah

Generování ssh klíče

Linux/Mac

  1. Otevřete terminál a napiště příkaz, který spustí proces generování SSH klíče
$ ssh-keygen -o -b 4096 -t rsa

2. Během generování budete dotázáni, kam si přejete soubory obsahující privátní a veřejný klíč uložit (defaultní cesta je /home/uzivatel/.ssh/id_rsa). Ponechte defaultní cestu nebo zadejte cestu dle vlastní potřeby a potvrďte. 3. V dalším kroku budete dotázáni na zadání passphrase k privátnímu klíči (není povinné a lze přeskočit dvojím stlačením klávesy ENTER).
4. V závěrečném kroku jsou vypsány cesty k souborům: id_rsa (obsahuje privátní klíč) a id_rsa.pub (obsahuje veřejný klíč, který je třeba nahrát na server).

Windows

  1. Stáhněte si nástroj PuTTY zde
  2. Spusťte PuTTYgen
    Start menu -> All Programs -> PuTTY -> PuTTYgen
  3. V dolní části programu u typu klíče ponechte RSA a namísto 2048 bitů napiště 4096. Následně klikněte na Generate
  4. Běheme generování hýbejte myší v rámci okna programu PuTTY (pohyby myši slouží jako zdroj náhody pro generátor)
  5. Po vygenerování se Vám v okně zobrazí veřejný klíč, který je třeba umístit na server.
  6. Následně do komentáře doplňte např. uzivatel@domena.cz pro přehlednější rozdělení klíčů. Pro větší zabezpečení privátního klíče lze vyplnit passphrase, nicméně vyplnění není povinné.
  7. Na závěr uložíme jak privátní tak veřejný klíč pomocí tlačítek Save public key a Save private key.