Přeskočit obsah

Vytvoření SFTP účtu pomocí Managed Tools

Postup:

  1. Po spuštění mgtools-tui vybrat modul ftp:
  2. Vyberene nového uživatele                        
  3. Vyplníte název uživatele, kterého chcete vytvořit
  4. Vyberete domovský adresář ( ten musí již existovat )
  5. Uživateli nastavíte heslo                             
  6. Pokud preferujete bezpečnější přihlášení ssh klíčem, tak přidejte uživateli také veřejnou část svého ssh klíče.
  7. Změny aplikujete volbou Uložit.                  

Připojení realizujte na port 2222 svým oblíbeným SFTP klientem.

V případě klienta Filezilla nejprve přidejte svůj klíč do klienta v menu Edit-> Settings -> SFTP -> Add key file, kam umístíte privátní část svého ssh klíče.

Poté se připojíte na port 2222, jako Host zadáte IP adresu serveru nebo  platný doménový název, který na server směřuje.  Např. sftp://domena.cz