Přeskočit obsah

CDN na vlastní doméně - Alias

Nevyhovuje-li umístění obsahu distribuovaného přes CDN na doméně vshcdn.net (.eu, .us) např. z důvodu nutnosti úpravy všech odkazů na obsah v aplikaci, je možné využít alternativního řešení ve formě nastavení CDN na vlastní doméně - Aliasu.

Následující příklad uvádí celý postup pro web img.webshop.xy

Přehled konfigurace

Originální web bez CDN: img.webshop.xy

CDN doména: imgwebshopxy.vshcdn.net

Alias stejný jako originální web bez CDN: img.webshop.xy

Alias originálního webu bez CDN (alias na CDN a originální web se nemohou shodovat): imgbackend.webshop.xy

Postup

  • Snížení TTL u domény webshop.xy na 1 minutu na autoritativních DNS u poskytovatele DNS
  • Do konfigurace webserveru s originálním webem img.webshop.xy přidat alias imgbackend.webshop.xy a nastavit  na autoritativních DNS A záznam imgbackend.webshop.xy na IP adresu webserveru s originálním webem
  • Do CDN přidat Doména: imgbackend.webshop.xy a CDN Doména: imgwebshopxy.vshcdn.net

  • Přidat TXT záznam _vshcdn.img.webshop.xy TXT "VSHCDNKEY=76ca921dd7defea6" obsahující Kód pro ověření aliasu na autoritativních DNS a Alias img.webshop.xy

  • Jakmile CDN zobrazí: Ověřen vlastník aliasu: Ano, nastavit CNAME záznam img.webshop.xy CNAME imgwebshopxy.vshcdn.net. na autoritativních DNS , jakékoli jiné záznamy pro img.webshop.xy je nutné odstranit!

  • Pokuď je vše v pořádku, během několika minut CDN zobrazí: Nasměrování DNS aliasu: Ano a následně automaticky vygeneruje Let's Encrypt certifikát pro alias img.webshop.xy a zobrazí: Vytvořen letsencrypt certifikát pro alias: Ano