Přeskočit obsah

Performance testy

Na přání klienta je možné provést výkonostní testy jeho webové aplikace.

Proč to chtít?

Performance test odhalí slabá místa celého řešení a jasně definuje limity, které server nebo skupina serverů zvládne bez chyb odbavit. Na základě dat v průběhu testu je možné konfiguračními změnami navýšit výkon tak, aby byl dostupný hardware utilizován na maximum. V případě že požadavek na návštěvnost ( typicky z důvodu marketingové akce ) je vyšší než naměřené hodnoty, navrhneme technické řešení jak požadavky splnit.

Co musím jako klient dodat?

Pro test potřebujeme seznam URL, které chcete jako zákazník měřit ( obvykle ty s největší očekávanou návštěvností nebo generující velkou zátěž ). Pokud máme v rámci testu například i přihlásit uživatele, odeslat formulář s daty apod.  je to technicky možné, ale zákazník musí zajistit potřebnou dokumentaci a přístup.

Jak test probíhá?

Po odladění celého vzorku testu domluvíme se zákazníkem servisní okno, ve kterém test proběhne. Testy spouštíme opakovaně a postupně navyšujeme počty souběžných klientů a množství generovaných requestů, dokud nenarazíme na limit. V průběhu testů dochází k saturaci serverů a tím i ovlivnění dostupnosti služeb. V naprosto optimálních podmínkách se v rámci domluveného servisního okna servery zpřístupní pouze pro zařízení ze kterých provádíme test a ostatní provoz zahodíme. Pokud je požadavek na zachování provozu, je i přesto nutné počítat s výpadky služeb, navíc bude tímto provozem ovlivněn výsledek testu.

Kolik to stojí?

Performance test je placená služba a její cena je závislá na rozsahu prací. Službu i s kompletním zadáním ( požadavky ) poptejte na obchodním oddělení.