Přeskočit obsah

Služba CloudMail

Naše služba CloudMail nabízí centralizovanou správu elektronické pošty, která je dostupná pomocí oblíbených protokolů pop3 a imap včetně jejich šifrovaných verzí. 

Administrace

Administrační rozhraní můžete najít na ZDE

Nastavení DNS

Pro správnou funkci elektronické pošty je třeba mít správně nastavený MX záznam domény pro kterou službu chcete využívat na hodnotu:

mx.vshosting.cloud

Toto ověříte následujícím způsobem:

V Linuxu příkazem:

host -t MX "vasedomena.cz"

Ve Windows příkazem:

nslookup -type=MX "vasedomena.cz"

Pokud MX záznam nesouhlasí, bude potřeba tento změnit u Vašeho správce domény.

Pro zachování redundance je možné nakonfigurovat i záložní MX server vytvořením dvou MX záznamů s rozdílnou váhou následovně:

vasedomena.cz   MX   10   mx.vshosting.cloud (případně je možno použít mta.vshosting.cloud) 
vasedomena.cz   MX   20   mx.vshosting.eu (případně je možno použít mta.vshosting.eu)

POZOR: Existence správných MX záznamů v DNS slouží zároveň jako validace, že služba CloudMail má pro danou doménu přijímat emaily. Dokud nebudou MX záznamy korektně nasměrovány na službu CloudMail, budou servery poštu odmítat a to i v případě, že bude provoz na server směrovat jiným způsobem ( například transport z jiného mailserveru apod. )

Protokoly

K přístupu k poště je možné použít jeden ze dvou protokolů imap nebo pop3.

Pokud chcete, aby zprávy naopak nebyly ukládány lokálně, ale zůstávaly na vzdáleném úložišti, je vhodné použít protokol IMAPkterý je nakonfigurován na portu 143.

Chcete-li poštu uchovávat na lokálním úložišti a ne na serveru, je potřeba použít protokol POP3, který poslouchá na portu 110.

Adresa serveru příchozí pošty je mda.vshosting.cloud (případně je možno použít imap.vshosting.cloud nebo pop3.vshosting.cloud).

Pro odesílání pošty je k dispozici protokol SMTP na portu 587.

Adresa serveru odchozí pošty je msa.vshosting.cloud (případně je možno použít smtp.vshosting.cloud).

Šifrování

Bližší informace ohledně šifrované komunikace najde ZDE

Autodiscovery

Pro větší pohodlí byla implementována funkce autodiscoverys jejíž pomocí si konfiguraci stáhne mailový klient sám ze serveru pomocí XML souboru. Většina klientů se o automatickou konfigurace pokouší při nastavování mailového účtu.

Aby tato funkce fungovala, je potřeba vytvořit pro doménu následující záznamy:

autoconfig     CNAME   webmail.vshosting.cloud.  ;ThunderBird autoconfig.xml
autodiscover    CNAME   webmail.vshosting.cloud.  ;Outlook autodiscover.xml
_autodiscover._tcp 86400  IN SRV 10 10 443 webmail.vshosting.cloud. ;and outlook srv record (optional)

Klient, který uživatel používá, musí danou funkcionalitu podporovat.

SPF

Pro nastavení SPF přidejte ke své doméně TXT záznam v následující podobě:

"v=spf1 mx a include:_spf.vshosting.cloud ~all"