Přeskočit obsah

Dostupné verze software - Debian 9 (Stretch)

Pokud se sami rozhodnete pro distribuční upgrade operačního systému na verzi Stretch nebo je Vám takový upgrade doporučen našimi pracovníky, je třeba definovat verze softwaru, které se rozhodnete na serveru používat. V tomto článku jsou definice dostupných verzí softwaru v distribuci Stretch.

Apache

Dostupná je výhradně verze 2.4, jiné verze nelze na server instalovat. Informace o nekompatibilních změnách jsou dostupné na stránkách projektu Apache Webserver. Mezi nejčastější komplikace patří nový modul pro řešení oprávnění - tuto situaci lze vyřešit instalací a aktivací modulu mod_access_compat.

ElasticSearch

 • 6.x ( EOL 11/2020 )
 • 7.x

Standardně instalujeme poslední verzi z vybrané řady přímo z repositáře vývojářů. Tyto minor verze neobsahují nekompatibilní změny.

HAProxy

 • 1.7
 • 1.8 - doporučujeme
 • 2.0

Verze haproxy mají konfiguraci obvykle kompatibilní. V některých případech je třeba konfiguraci upravit. Jedná se ale o úkon, který v rámci upgradu provedou naši administrátoři. Pouze v situaci, kdy kompletní konfiguraci haproxy dodává sám zákazník, je nutné, aby konfiguraci dodal sám.

JAVA

 • OpenJDK 8 - doporučená verze
 • OpenJDK 11
 • OracleJDK 9 - pozor, vyžaduje licenci !

Lighttpd

 • 1.4

Tento zastaralý produkt doporučujeme při upgradu nahradit webserverem Nginx. Na nové instalace tento produkt již nenasazujeme.

ManticoreSearch

 • 2.x
 • 3.x
 • 4.x

ManticoreSearch je databáze určená k vyhledávání, včetně fultext vyhledávání. Je nástupcem SphinxSearch, verze SphinxSearch 2 je kompatibilní s ManticoreSearch ve verzi 2. Při přechodu na ManticoreSearch verze 3 je možné použít migrátor konfigurace index_converter.

MongoDB

 • 3.6 - doporučujeme
 • 4.0
 • 4.2

Standardně bychom pro provoz doporučili distribuční verzi 3.2, ale ta je již EOL a je nutné spoléhat pouze na podporu z distribuce. Považujeme za vhodnější použít verzi 3.6  přímo od vývojářů MongoDb, případně, pokud to aplikace dovolí, poslední stabilní verzi. Řada 4 je již stabilizovaná a není třeba se obávat problémů.

MySQL / MariaDb

 • MariaDB 10.1
 • MariaDB 10.2
 • MariaDB 10.3 - doporučená verze
 • MariaDB 10.4

MariaDB je kompatibilní náhrada za MySQL. Od verze 10.2 proběhlo poměrně hodně změn, díky kterým nevalidní SQL query již nefungují ( typicky insert kde nejsou definována data pro sloupec bez výchozí hodnoty ). Díky tomu starší aplikace verze 10.2 a novější poměrně často nefungují. Ideálním řešením je pochopitelně úprava aplikace, pokud taková změna není možná, lze přepnout databázi do kompatibilního režimu ve kterém aplikace fungovat bude, nicméně tento režim sníží performance databáze. Doporučujeme použít verzi 10.3, která v budoucnu umožní bezproblémový upgrade na Debian Buster. Verze 10.1 má plánované ukončení podpory v říjnu roku 2020, proto doporučujeme tuto verzi již neinstalovat.

Nginx

 • 1.10 - doporučená verze
 • 1.12
 • 1.14

Instalujeme výhradně verze ze stable řady. Mainline řada ( liché verze ) nejsou dle našich zkušeností vhodné pro produkční nasazení.

Node.js

 • 8
 • 10
 • 12

OpenVPN

 • 2.4

Dle zkušeností je tato verze kompatibilní se staršími klienty.

PostgreSQL

 • 9.6 - doporučená verze
 • 10
 • 11
 • 12

Přechod mezi verzemi bývá obvykle bez komplikací. Nekompatibilních změn je relativně málo. Pokud máte instalovanou starší verzi, sledujte dostupnost podpory pro instalovanou verzi na stránkách projektu.

PHP

 • 5.6 - nejstarší verze, kterou je možné na server nainstalovat ( není dostupné jako modul apache pro instalaci s PLESKem )
 • 7.0
 • 7.1
 • 7.2
 • 7.3
 • 7.4 - tuto verzi doporučujeme, pokud ji aplikace podporují.

Detaily o životním cyklu jednotlivých verzí PHP najdete na stránkách projektu PHP. Pro zajištění bezpečnosti Vašich aplikací a dat používejte pouze podporované verze PHP !

RabbitMQ

 • 3.6
 • 3.7

Redis

 • 3.2 - doporučujeme
 • 5.0

Explicitně upozorňujeme na nekompatibilitu verze 4.0 a novější  v cluster režimu ze strany starších klientů a aplikací.

SphinxSearch

 • 2.2

Varnish

 • 5.0

Pravidla pro Varnish vždy dodává zákazník, protože jsou na míru postavené jeho aplikaci. V případě upgradu ze starší verze se formát pravidel změnil a je nutné předat před upgradem pravidla v tomto novém formátu. Varnish instalujeme pouze v opodstatněných případech, kdy špatně napsaná aplikace bez externího cachování není schopna provozu.