Přeskočit obsah

Gitea

Gitea je self-hosted software pro hostování a verzování zdrojového kódu pomocí Gitu. Na Managed serverech lze tento software provozovat jako součást Developer Managed Pack balíčku.

Gitea Package Registry

Gitea od verze 1.17 podporuje Package Registry.

Container Registry

Postup použití pro Docker images.

Příprava

1) Vygenerování tokenu pro přístup

V SettingsApplicationsManage Access Tokens vytvoříme nový token.

2) Vytvoření repozitáře

Vytvoříme nový repozitář, do kterého budeme docker images nahrávat. V našem případě package-registry-demo.

Push docker image

1) Přihlášení dockeru

docker login -u <gitea_uzivatel> https://gitea-demo.tld

Jako heslo zadáme token vygenerovaný v předchozím kroku.

2) Build docker image

Vytvoříme si vlastní Dockerfile a následně z něj vytvoříme docker image:

docker build --tag demo .

Nyní by jsme měli vidět nově vytvořený image:

$ docker image ls                            
REPOSITORY  TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE                       
demo     latest  b9624d0f2bd0  36 seconds ago  627MB

Pro vytvořený image nastavíme tag:

docker tag b9624d0f2bd0 gitea-demo.tld/<gitea_uzivatel>/package-registry-demo:latest

3) Push docker image do Container Registry

docker push gitea-demo.tld/<gitea_uzivatel>/package-registry-demo:latest

4) Přířazení docker image k repozitáři

Docker image nyní nalezneme v našem Gitea profilu a je třeba ho nalinkovat k repozitáři: ProfilePackagespackage-registry-demoSettingsLink this package to a repository.

Pull docker image

1) Přihlášení dockeru

docker login -u <gitea_uzivatel> https://gitea-demo.tld

Jako heslo použijeme dříve vygenerovaný token.

2) Docker pull

docker pull gitea-demo.tld/<gitea_uzivatel>/package-registry-demo:latest