Přeskočit obsah

Založení schránky

Pro založení schránky potřebujete být v administraci CloudMailu přihlášen jako uživatel s právy doménového správce nebo vyššími. Postup:

V záložce "domény" veberte (nebo založte a pak vyberte) doménu pod kterou chcete schránku vytvořit:

Vpravo se pak objeví tlačítka pro přidání schránky nebo aliasu

Alternativně lze v záložce "domény" použít tlačítka v pravé části, ve sloupci akce:

 • upravit

 • přidat e-mailový alias

 • přidat schránku

Vyplňte všechny potřebné údaje:

 1. Jméno schránky
 2. Zde zadejte požadované heslo. Heslo můžete použít vlastní nebo použít generátor. U vlastních hesel se doporučuje použít alespoň 8 znaků obsahující velká i malá písmena, číslice a ideálně jeden speciální znak. Toto opatření znesnadní zneužití Vaší schránky.
 3. Nastavení kvóty pro počet zpráv a obsazené místo na disku. Kvóty jsou součástí kvót nadřazených, tedy těch použitých pro doménu. Celková velikost přiřazených kvót nesmí překročit kvótu celkovou.
 4. Zde si můžete nastavit přeposílání doručených emailů na další adresy.
 5. Konfigurace blokování nechtěných emailových schránek.
 6. Typ účtu a jeho pravomoce.

Dále potvrďte kliknutím na tlačítko:

Role u schránek

Nově vytvořené schránce je možné přidělit jednu z následujících rolí, seřazených od největších pravomocí po nejmenší:

 • správce účtu klienta - Může vytvářet, mazat a měnit nastavení na jednotlivých doménách
 • správce domény - Spravuje schránky v rámci určité domény. Nevidí ostatní domény klienta a nemůže je ani spravovat.
 • běžný uživatel - Vlastník schránky, který může měnit pouze její nastavení

Každý správcovský uživatel může vytvořit účet se stejnými, nebo nižšími právy jako má sám.