Přeskočit obsah

Postup při upgradu managed serveru s PLESKem

Upgrade managed serveru se starší verzí operačního systému v kombinaci s management nástrojem PLESK verze starší než 10.5 představuje, narozdíl od upgradu běžného serveru, poměrně složitou a časově náročnou operaci, která je popsána v následujících odstavcích. Od verze PLESKu 10.5 a operačního systému Debian Wheezy je možné realizovat standardní upgrade - v případě zájmu i v takovém případě můžeme vytvořit testovací prostředí, nicméně protože se nejedná o úkon nezbytně nutný k upgradu, bude se jednat o placený úkon.

Postup upgradu staších verzí Plesku

Upgrade PLESKU staršího než 10.5 je celá řada procedur a úkonů, přičemž při některých z nich je vyžadována zákazníkova spolupráce. Průměrná doba od sjednání upgradu po dokončení je jeden měsíc, avšak zákazník může délku této doby výrazně ovlivnit. Na následujících řádcích si rozebereme, jak může celý proces vypadat.

V okamžiku, kdy je zákazníkem potvrzen požadavek na aktualizaci serveru, začínají přípravné práce na vytvoření virtuálního testovacího serveru. Tento server představuje novou, čistou instalaci novější verze operačního systému a rovněž novou, čistou instalaci vyšší verze systému PLESK. Server běží na samostatné IP adrese a jsou na něm vypnuté naplánované úlohy, aby nemohl ovlivnit dosavadní produkční server a aplikace na něm provozované, například voláním cronů, odchozím e-mailovým provozem a podobně.

Do takto připraveného testovacího prostředí jsou pomocí Plesk Migratoru zmigrována data z produkčního serveru. Přenesená jsou celá předplatná, včetně webových aplikací, databází a emailových schránek. Nicméně veškeré úpravy, které byly na původním serveru na klientovu žádost provedeny mimo Plesk, budou ignorované. Tyto se snažíme dle možností konfigurovat manuálně. Následně je administrátorem otestováno několik náhodně vybraných domén na serveru hostovaných, zda li se webové aplikace korektně načítají, zda došlo k importu databází se správnou znakovou sadou, sedí cesty a podobně.

Nyní je testovací server připravený a zákazníkovi je předán přístup. Doména pro přihlášení bývá obvykle v následujícím tvaru.

https://hostname-vaseho-serveru-upgrade.vshosting.cz:8443

Pro testování webů na něm hostovaných probíhá je třeba nastavit si hosts na adresu nového serveru. V tuto chvíli má zákazník možnost otestovat všechny své webové aplikace na všech doménách a subdoménách, zda přežily upgrade PLESKu, vyšší verzi PHP a MySQL a provést takové úpravy, aby byly funkční i po ostrém upgradu.

Pozor! Všechny změny nastavení v PLESKu, dat i obsahu databází na novém serveru budou při ostré migraci přepsány! Pokud bylo na testovacím serveru nutné provést ze strany zákazníka nějaké úpravy, je nutné je do příslušného ticketu nahlásit administrátorovi řešícímu upgrade. Jedině tak s nimi bude při ostrém upgradu počítáno a budou provedeny. Testování případných dalších, méně obvyklých aplikací a funkcí je možné po dohodě s administrátorem řešícím upgrade.

Doba, po kterou má zákazník tento testovací server pro otestování svých webových aplikací k dispozici, není nijak explicitně omezena, ale z řady důvodů (expirace trial licence PLESKu a její obnovování, využívání HW prostředků testovacím serverem) by neměla překročit 1 měsíc.

V okamžiku, kdy je vše potřebné otestováno, všechny chyby nahlášeny a výsledný stav serveru a aplikací na něm provozovaných odpovídá představám, je možné dát odpovědnému administrátorovi pokyn k přípravě ostrého upgradu. Nyní je zapotřebí stanovit termín, kdy má ostrý upgrade proběhnout. Termín navrhuje pověřený administrátor řešící upgrade, bude se jednat o servisní okno ve všední den v noci, přibližně mezi 1:00 a 7:00. Po dohodě je možné čas stanovit i jinak, záleží na množství dat a velikosti databází. Konkrétní doba je orientační a může se server od serveru lišit podle počtu domén, subdomén a další konfigurace. Přesná délka této doby bude stanovena po dohodě s pověřeným administrátorem.

Celá operace bude probíhat tak, že se začátkem servisního okna bude na produkčním serveru vypnut webserver, ftp server a databáze, aby již nedocházelo k žádným změnám v souborech a data budou Plesk Migratorem znovu synchronizována na nový server. Dále budou provedeny všechny opravy a změny zjištěné a nahlášené během testování virtuálního serveru. Pokud vše proběhne v pořádku a výsledek se bude funkčností shodovat s virtuálním testovacím serverem, bude dosavadní produkční server vypnut, jeho IP adresa zkonfigurována na upgradovém serveru, vše opětovně zkontrolováno a následně předáno zákazníkovi.

Pozor! Je vhodné noc po upgradu co nejdříve ráno upgradovaný server prověřit a otestovat, aby se na případné nezaznamenané problémy přišlo co nejdříve a bylo možné je ihned řešit.