Přeskočit obsah

Jak funguje validace domén na službě CloudMail

Služba CloudMail přijímá emaily pouze pro zvalidované domény a to na základě správného MX záznamu, jak je popsáno v předávacím protokolu nebo článku v této KB.

Jak často je kontrola validace spouštěna ?

Validace probíhá průběžně, přibližně 4x za hodinu.

Jak zajistit aby doména byla validována ještě před ostrou změnou MX záznamů ?

Předně změna MX záznamů na CloudMail v situaci kdy není doména ještě zvalidována nezpůsobí žádný problém. Emaily, které se ostatní servery pokusí na CloudMail doručit, budou odmítnuty podobně jako by na serveru byl nastaven greylist - tedy email je dočasně odmítnut a mailserver se musí pokusit o jeho opakované doručení. Pošta tedy nebude ztracena nebo vrácena odesilateli, jen se v době přepnutí MX záznamů její doručení opozdí.

Doménu je možné dopředu validovat tak, že ke stávajícím MX záznamům přidáte další MX záznam směrující korektně na CloudMail. Tomuto záznamu nastavte prioritu tak, aby ostatní poštovní servery měli vyšší prioritu. Zde pozor jak je priorita u MX záznamů interpretována - pokud máte v tuto chvíli 2 MX záznamy, jeden s prioritou 10 ( primární ), druhý s prioritou 20 ( sekundární ), tak MX záznamu pro CloudMail nastavte prioritu alespoň 21. Po zvalidování domény pak zrušíte původní MX záznamy a necháte pouze záznamy směřující na CloudMail.  Doporučujeme si tímto postupem nekomplikovat celý postup a MX záznamy na CloudMail změnit v době mimo špičku, celý proces to viditelně zjednodušuje a opožděná pošta v době migrace na jiný mailserver by neměla být překážkou.