Přeskočit obsah

Nastavení komprese pro WebP na CDN

Nastavení úrovně komprese u WebP obrázku lze dosáhnout nastavením hlavičky VSHCDN-WEBP-QUALITY na backendu. Povolené hodnoty jsou v rozsahu 1-100. Nastavením hodnoty mimo tento rozsah bude ignorováno a bude použita výchozí hodnota 80. Pro nastavení komprese, neboli kvality na 90% v nginxu lze nastavit hlavičku takto:

add_header VSHCDN-WEBP-QUALITY 90;

Nastavení se použije, až vyprší nakešování daného obrázku, respektive při znovu načtení obrázku z backendu. Cache je také možné vypurgovat v CDN administračním rozhraní.