Přeskočit obsah

Nastavení komprese pro WebP na CDN

Nastavení úrovně komprese u WebP obrázku lze dosáhnout nastavením hlavičky VSHCDN-WEBP-QUALITY na backendu. Povolené hodnoty jsou v rozsahu 1-100. Nastavením hodnoty mimo tento rozsah bude ignorováno a bude použita výchozí hodnota 80. Pro nastavení komprese, neboli kvality na 90% v nginxu lze nastavit hlavičku takto:

add_header VSHCDN-WEBP-QUALITY 90;

Nastavení se použije, až vyprší nakešování daného obrázku, respektive při znovu načtení obrázku z backendu. Cache je také možné vypurgovat v CDN administračním rozhraní.

Nastavení se nepoužije, pokud je obrázek již ve formátu WEBP, v tomto případě je klientovi vždy zaslán originální obrázek.

Limity pro konverzi do WebP

V imgproxy pro autokonverzi do WebP jsou námi nastaveny následující limity:

  • IMGPROXY_READ_TIMEOUT=10
  • IMGPROXY_WRITE_TIMEOUT=10
  • IMGPROXY_DOWNLOAD_TIMEOUT=5
  • IMGPROXY_MAX_SRC_RESOLUTION=30.0

Ostatní limity jsou nastaveny na defaultní hodnoty, které je možnost zjistit v dokumentaci imgproxy