Přeskočit obsah

Přidání virtualhostu pomocí Managed Tools

  1. Pro spuštění aplikace přes SSH zadejte přikaz mgtools-tui
  2. Z nabídky modulu vybereme modul Apache/Nginx/Apache+NginX-proxy v závislosti na nastavení serveru.
  3. V případě, že už nějaké virtualhosty vytvořené jsou, tak Vám aplikace vypíše jejich seznam. Pro založení virtualhostu je potřeba vybrat možnost „new (nová)“.
  4. Aplikace Vás vyzve na zadání názvu domény, pro kterou bude virtualhost vytvořen.  
  5. Následně Vás aplikace vyzve na zadání cesty k DocumentRootu pro nově vytvořenou doménu. Standardně je přednastavena cesta ve tvaru /var/www/nazevdomeny.cz/web. V našem případě zakládáme virtualhost pro fiktivní doménu „novadomena.cz, proto nám aplikace přednastavila cestu /var/www/novadomena.cz/web. Aplikace neexistující složky založí.                                    
  6. Po zadání cesty k DocumentRootu se dostaneme do obrazovky „Editace domény“, kde je nutno ještě nově založený virtualhost aktivovat. Aktivaci lze provést volbou „enable" (Povolit/Zakázat).  Jestli je virtualhost aktivní, nebo neaktivní lze zjistit na obrazovce „Editace domény“ na třetím řádku. „Povoleno: 0“ znamená, že je doména neaktivní a „Povoleno: 1“ znamená, že je doména aktivní.
  7. Po aktivaci virtualhostu je ještě potřeba všechny změny uložit. Toto lze provést v obrazovce „Editace domény“ volbou „save (Uložit)“.