Přeskočit obsah

Nastavení LACP na Windows serverech

Pokud si přejete nastavit LACP na Vašem Windows serveru, je možné postupovat následovně:

V nabídce "Start" vyhledáme položku "Správce serveru".

V nabídce "Místní server" kliknutím vybereme položku "Seskupování síťových adaptérů"

Kliknutím pravého tlačítka vybereme jeden z adaptérů a vybereme položku "Přidat do nového týmu"

V nabídce vybereme název týmu a zaškrtáme členské adaptéry

Poté klikneme pravým tlačítkem na nově vzniklý tým a vybereme "Vlastnosti"

V dolní části obrazovky rozkliknete "Další vlastnosti" a změníme dle obrázku níže

Dále potvrdíme tlačítkem "OK"