Přeskočit obsah

Politika software aktualizací

Bezpečnostní aktualizace

Bezpečnostní aktualizace na managed serverech jsou prováděny automaticky 1x denně v nočních hodinách a jedná se  pouze o minor (setinkové) aktualizace k již nainstalovaným verzím aplikací. Většina aktualizací s sebou nepřináší nedostupnost služeb. Aktualizace některých komponent (webservery, databáze) s sebou mohou přinést restart dané služby po dokončení aktualizace. Klient má možnost zvolit vyjmutí služeb vyžadujících restart z režimu automatických aktualizací a aktualizace u takového software jsou prováděny ad-hoc. Tento režim aktualizací však není doporučován.

Z automatických aktualizací jsou vyjmuty aktualizace jádra operačního systému, které vyžaduje restart serveru a způsobuje tak kratší nedostupnost všech služeb. Aktualizaci jádra operačního systému provádíme individuálně a v závislosti na výskytu kritických chyb, a to vždy po dohodě s klientem.

Automatické aktualizace nejsou aplikovány u služby Managed Cluster, zde jsou vždy řešeny individuálně v závislosti na aktuální potřebě. Důvodem pro individuální řešení je v tomto případě například nepředvídatelný dopad automatické aktualizace na dostupnost a konzistenci infrastruktury.

Upgrade verze softwaru (mimo OS) – požadovaný klientem

Upgrade major verze software provádíme na žádost klienta, a to v případě, že je daný software a jeho nová verze podporována pro nainstalovanou verzi operačního systému Debian či Ubuntu Server v oficiálním repozitáři balíčků Debian či Ubuntu, některém z podporovaných neoficiálních repozitářů, repozitáři VSHosting či oficiálním repozitáři tvůrce daného software. Neprovádíme kompilaci software ze zdrojových kódů z důvodu nekoncepčnosti. Instalovaný software musí být podporovaným softwarem na managed serverech.

Upgrade operačního systému Debian / Ubuntu Server a jeho životní cyklus

VSHosting provozuje servery na operačním systému Debian či Ubuntu Server a plně respektuje životní cyklus těchto operačních systémů (dále jen operační systémy). Aktuálně podporované verze operačních systémů z pohledu bezpečnostních aktualizací uvádí Debian resp. Ubuntu na svém oficiálním webu, případně tyto informace poskytne VSHosting svým zákazníkům prostřednictvím technické podpory.

V případě skončení podpory dané verze operačního systému jeho autory je klient vystaven riziku neoprávněného vniknutí do systému třetí osobou (hacknutí serveru) či jiného bezpečnostního incidentu, kterému VSHosting v mnoha případech vzhledem k neaktuálnosti software nemůže zabránit.

Aktualizace operačního systému v případě, že podpora nainstalované verze bude skončena za 24 či méně měsíců je prováděna bezplatně. Za zpoplatněné služby nad rámec managed služby se považuje aktualizace s dočasným poskytnutím testovacího serveru před provedením upgradu a upgrade v době dřívější než 24 měsíců před datem skončení podpory operačního systému ze strany jeho autorů.