Přeskočit obsah

Vynucení https pomocí managed tools

Apache

V případě, že na serveru běží pouze Apache , pro vynucení https je potřeba přidat následující rewrite pravidla do souboru
.htaccess:

RewriteEngine on   
RewriteCond %{HTTPS} !=on   
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https [NC]   
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Pravidla fungují pro všechna doménové jména, která obsahuje daný virtualhost.

Nginx, Apache+nginx-rproxy

Pokud na serveru běží nginx (samostatně, nebo jako reverzní proxy před apachem), lze vynucení přesměrování nastavit pomocí nástroje mgtools-tui:

  1. Vyberte modul webserveru

  1. Vyberte doménu, pro kterou chcete https vynutit, pak z nabídky možností Editace domény vyberte ip – IP adresy, porty a SSL

  1. Zde vyberte "forcehttps"

  1. a potvrďte

  1. Pro aplikováni změn je potřeba vše uložit