Přeskočit obsah

Monitorovací politika

Provádíme monitoring níže uvedených služeb a parametrů na všech managed službách. Monitoring je prováděn z několika nezávislých sítí pro maximální přesnost a relevantnost měření. Při jakémkoliv alarmu z monitoringu vyhodnocujeme prioritu takového alarmu a situaci ihned prověřujeme. Má-li alarm dopad na dostupnost služeb, nebo je-li alarm způsoben klientskou aplikací a je nutný zásah ze strany programátora klienta, kontaktujeme ihned klienta.

Mezi monitorované služby a parametry patří například:

 • Dostupnost serveru a případný síťový problém
 • Stav hardware a případné poruchy hardware (u fyzických serverů)
 • Monitorování hraničního vytížení serveru či přetížení
 • Hraniční využití diskového prostoru
 • Monitorování všech provozovaných služeb na serveru z internetu
 • Monitorování zhoršené performance databáze (pomalé dotazy apod.)
 • Přítomnost a počet procesů jednotlivých služeb
 • Útok na server
 • Přítomnost serveru na blacklistech
 • Stav firewallu včetně zaplnění conntrack tabulky
 • Stav provedení pravidelné zálohy
 • Zda nedošlo k ukončení/restartu některé služby z důvodu nedostatku paměti (out of memory killer)
 • Stav filesystémů
 • Stav balancerů, replikací a jiných clusterových technologií
 • Individuální kontrola konkrétních klientských serverů (parsování textu na konkrétním webu, přítomnost http chyby – např. error 500 a další)

Klientský přehled vytížení a trendů

Ke všem serverům mají klienti k dispozici grafy jednotlivých serverů s přehledem zátěže, počty dotazů u databázových serverů, přístupů na webservery, stav přenosu dat a další. Grafy jsou dostupné po přihlášení do klientské zóny na https://admin.vshosting.cloud