Přeskočit obsah

Zálohovací politika

U serverů se ZFS

Zálohy probíhají přenášením ZFS snapshotů. Díky tomu trvají výrazně kratší dobu, než u tradičního zálohovacího software. Zálohují se všechna data a to jedenkrát denně v noci. U serverů s databázemi je součástí také jejich dump.

U ostatních serverů

Uživatelská data (kromě výjimek uvedených níže) jsou zálohována 1x denně (nestanoví-li smlouva s klientem jinak) v době minimálního provozu (typicky 1:00). Součástí zálohování je rovněž dump databází (či alternativní způsob zálohování databáze), preventivně i databázové úložiště a operační systém včetně všech konfiguračních souborů.

Každých 30 dní je prováděn takzvaný fullbackup, který provádí přenos všech zálohovaných dat ze zálohovaného serveru na cílový server. V ostatních dnech je prováděno rozdílové zálohování, kdy se přenáší pouze rozdíly oproti předchozí záloze. Používaný software však dokáže provést kompletní obnovu všech dat i ze dne, kdy byla provedena pouze rozdílová záloha.

Jak dlouho trvá vytvoření plné zálohy, záleží na celé řadě faktorů - množství a charakter dat (např. hodně malých souborů) na zálohovaném serveru, jeho aktuální zatížení i rychlost čtení z pevných disků.

Zálohovací software umožňuje vždy pouze jednu současnou operaci s každým klientským serverem, pokud tedy stále probíhá zálohování, nelze současně obnovovat data, a to ani ze starších, již dokončených záloh. Při urgentní potřebě a souběhu operací se zálohovací operace zastaví a po obnově se spustí znovu.

Umístění zálohovaných dat

Zálohovaná data jsou umístěna v geograficky odděleném datovém centru na území České republiky s restriktivním přístupem a na serverech se šifrovaným souborovým systémem. Samotný přenos dat také probíhá šifrovaně.

Doba uchovávání dat

Nestanoví-li smlouva s klientem jinak, data se uchovávají zpravidla 30 dní zpětně.

Výjimky ze zálohování

Nejsou zálohována data, která jsou svým charakterem dočasná (temp adresáře, různé souborové cache, sessions apod.) či taková, která jsou po dohodě s klientem vyjmuta ze zálohování.

Obnova dat

Obnovu dat provádí výhradně pracovníci VSHosting na základě požadavku klienta. Je možné data zprostředkovat, přehrát aktuální soubory na serveru či nahrát soubory do jiného umístění na serveru. VSHosting je připraven i na takzvaný full restore v případě havárie serveru, která by vedla k nenávratnému poškození dat. Doba obnovy je závislá na objemu zálohovaných dat a počtu souborů.