Přeskočit obsah

Šifrovaná komunikace

Služba CloudMail podporuje šifrovanou komunikaci Vašich účtů se servery. Jsou dvě možnosti:

  • SSL/TLS
  • STARTTLS

SSL/TLS

Tato varianta šifrování probíhá na zabezpečeném kanále a vynucuje šifrované spojení od samého počátku. Mezi oběma stranama dojde k výměně klíče a následná komunikace probíhá šifrovaně. Vzhledem k tomu, že tento způsob komunikace vyžaduje šifrované spojení, je tato možnost doporučována.

  • IMAP port 993
  • POP3 port 995
  • SMTP port 465

STARTTLS

Tato varianta umožňuje šifrování komunikace na běžně nezabezpečeném kanále. Problémem tohoto šifrování je, že jej nelze vynutit a případný útočník pomocí útoku Man-in-the-middle upravovat naší komunikaci a případný požadavek na šifrované spojení odstranit.

  • IMAP port 143
  • POP3 port 110
  • SMTP port 587