Přeskočit obsah

S3 api

Objektové úložiště s S3 API

S3 API je již v současné době standardem pro práci s objektovým úložištěm. Ve VSHostingu nabízíme managed řešení postavené na MinIO dostupné na https://.s3-central.vshosting.cloud.

Vytvoření bucketu

Po zřízení služby obdržíte access key a secret key. S jejich pomocí si můžete vytvořit jeden či více bucketů pro ukládání objektů. Použijete pro to utilitu s3cmd. Po jejím nainstalování programu z balíku program vytvoří konfiguraci v ~/.s3cfg . Pokuď soubor neexistuje, lze jej vytvořit příkazem s3cmd -configure
Konfiguraci s3cmd je nutné přispůsobit pro MinIO změnou v ~/.s3cfg na řádkách:

access_key = testuzivatel
secret_key = heslo
host_base = <customer>.s3-central.vshosting.cloud
host_bucket = <customer>.s3-central.vshosting.cloud/%(bucket)
use_https = True

Poté již můžete vytvořit bucket (např. pojmenovaný s3-drive) následujícím příkazem:

s3cmd mb s3://s3-drive

Připojení z PHP

Pro připojení z PHP můžete využít standardní knihovnu AWS SDK for PHP - https://github.com/aws/aws-sdk-php.

Důležité je nastavit host doménu na .s3-central.vshosting.cloud a změnit v initu následující parametry:

$Connection = new AmazonS3(array(
    'key'=> testuzivatel,
    'secret'=> heslo,
    'canonical_id'=> testuzivatel,
    'canonical_name'=> testuzivatel,
));