Přeskočit obsah

Posílání hromadných a automatických emailů z managed serveru

Součástí managed serveru je i lokální SMTP server přes který je doporučené odesílat aplikační a hromadné emaily. Pro odesílání emailů přes lokální SMTP server se použije adresa localhost bez autorizace nebo lze odesílat emaily přímo přes PHP funkci mail().

Pro větší důvěryhodnost odeslaných emailů doporučujeme nastavení DKIM podpisů. Jak DKIM funguje a možnosti nastavení a nasazení naleznete v tomto článku.

Odesílání hromadných a automatických emailů ze služby CloudMail je v rozporu s podmínkami používání služby CloudMail. Pro odesílání hromadných a automatických emailů je nutné použít lokální SMTP server na managed serveru.