Přeskočit obsah

Ověření funkčnosti webu před změnou DNS

Čas od času nastane situace, kdy je potřeba v prohlížeči vyzkoušet právě založený či přesunutý web, ale zatím není nastavený správný DNS záznam či míří na jinou IP adresu, než na tu, na které poslouchá server hostující web, který bychom potřebovali vyzkoušet.

Z historických důvodů, z časů před zavedením systému DNS, se prakticky v každém operačním systému nachází soubor hosts, coby jednoduchá lokální databáze jmenných názvů a adres, na které se mají překládat. Soubor hosts má za standardních okolností nejvyšší prioritu v překladu jmenného názvu, teprve pokud není doména nalezena zde, je odeslán dotaz DNS serveru. Výše uvedenou situaci tedy řeší přidání jednoho řádku do tohoto souboru.

Unixové OS

V operačních systémech založených na UNIXu (Linux, BSD, MacOS X, Android) se tento soubor nachází obvykle v /etc/hosts a pro jeho editaci jsou potřeba práva roota.

Windows

V Microsoft Windows se ve všech jeho moderních verzích nachází v C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, editovat jej může pouze účet Administrator, který je však obvykle zakázaný. Nejjednodušším způsobem, jak jej editovat pod běžným uživatelem, je spustit notepad s volbou 'Spustit jako správce' z kontextového menu vyvolaného po kliknutí pravým tlačítkem na jeho ikonu a následně v něm tento soubor otevřít a uložit. Ve Windows také bývá tento soubor někdy chráněn proti zápisu některými antiviry.

Bude potřeba znát IP adresu serveru, na kterém je web, který chceme takto vyzkoušet. IP adresu je možné zjistit ve Windows pomocí příkazu "nslookp nejakadomena.cz", v Linuxu "host nejakadomena.cz" a v obou jí vypíše i "ping nejakadomena.cz".

Formát záznamu

Záznamy přidáváme v následujícím formátu:

12.34.56.78 nejakadomena.cz

Pozor, tento záznam platí pouze pro nejakadomena.cz, již nikoliv pro www.nejakadomena.cz, všechy subdomény je třeba do záznamu zahrnout. Jmen je na jeden řádek k jedné IP adrese možné přiřadit neomezeně, třeba i pro několik domén, bez ohledu na pořadí:

12.34.56.78 nejakadomena.cz www.nejakadomena.cz nova.nejakadomena.cz dalsidomena.cz www.dalsidomena.cz mail.tretidomena.com

V souboru hosts není možné použít wildcard zápis (tzn. například *.nejakadomena.cz), všechny subdomény je nutné explicitně vyjmenovat.