Přeskočit obsah

Přidání domény ve webovém rozhraní

Pro konfiguraci CDN se využívá následující webové rozhraní: https://cdn.vshosting.cloud

Po prvním  přihlášení je potřeba vytvořit novou doménu, pro kterou chceme v dané lokalitě používat cache kliknutím na "přidat" dle následujícího obrázku.

V následné nabídce je potřeba vyplnit všechny potřebné údaje:

  1. Jméno cílové domény tak jak ho zadává zákazník
  2. Jméno domény za cache. Skládá se z minimálně 8 znaků a automaticky se přidá přípona "vshcdn.net"
  3. Zde si určíte, ve kterých lokalitách chcete cache používat
  4. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete vynutit cache pro všechen obsah bez rozdílu
  5. Doba po kterou je záznam vynucené cache v platnosti v sekundách
  6. Zapnutí/vypnutí cache
  7. Potvrzení a odeslání nastavení

Následně byste měli vidět nově přidanou doménu: