Přeskočit obsah

Nasazení SSL certifikátu pomocí Managed Tools

  1. Pro spuštění aplikace přes SSH zadejte přikaz mgtools-tui a v nabídce výběru modulů vyberte požadovaný webserver:
  2. Vyberte doménu:                                         
  3. Z nabídky možností Editace domény vyberte ip – IP adresy, porty a SSL:
  4. Dále si zvolíte, jestli:
  5. Chcete vygenerovat Let’s Encrypt certifikát. To je možné pouze v případě, že DNS A (případně AAAA) záznamy domény a aliasů míří na server.                                               
  6. Chcete použít certifikát nahraný na serveru:
  7. V dalším kroku zadáte cestu k souboru s privátním klíčem (ve formátu PEM):
  8. Podobně zadáte cestu také k certifikátu (ve formátu PEM*, kde je v jednom souboru certifikát domény a certifikát/certifikáty certifikační autority).
  9. Aby se změny projevily, je potřebné na závěr všechno uložit:

*Podrobnější informace o formátech certifikátů a konverzi mezi nimi naleznete zde:

https://www.ssls.cz/formaty.html

https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html