Přeskočit obsah

Nastavení bondingu (redundantní připojení serveru)

Debian

Nainstalovat balíček ifenslave:

apt-get install ifenslave

Editovat soubor /etc/network/interfaces a prepsat eth0 na nasledujici:

auto bond0 
iface bond0 inet static 
        address x.x.x.x 
        netmask x.x.x.x 
        gateway x.x.x.x 
        dns-nameservers 78.24.12.150 217.16.191.70 
        dns-search vshosting.cz 
        bond-mode 802.3ad 
        bond-xmit-hash-policy layer3+4 
        bond-lacp-rate 1 
        bond-miimon 100 
        bond-downdelay 200 
        bond-updelay 200 
        slaves eth0 eth1

Ubuntu 16.04

Zde je nastavení obdobné jako u Debianu

Ubuntu 18.04 a novější

Vytvořte soubor /etc/netplan/config.yaml s následujícím obsahem:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
 eno1:
 dhcp4: no
 eno2:
 dhcp4: no
 bonds:
 bond0:
 addresses:
    - XXX.XXX.XXX.XXX/YY
 gateway4: XXX.XXX.XXX.XXX
 nameservers:
 addresses: 
 - 78.24.12.150 
 - 217.16.191.70
 interfaces:
    - eno1
    - eno2
 parameters:
 mode: 802.3ad
 mii-monitor-interval: 100

A potom spusťte netplan apply.

Centos 7 a 8

Nejprve je nastavit načítání modulu pro podporu bondingu.

modprobe --first-time bonding

Vytvoříme soubor ifcfg-bond0:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

a vložíme

DEVICE=bond0 
NAME=bond0 
TYPE=Bond 
BONDING_MASTER=yes 
IPADDR=x.x.x.x 
PREFIX=xx 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=none 
BONDING_OPTS="miimon=100 mode=4 lacp_rate=1 xmit_hash=1 downdelay=200 updelay=200"

Nastavíme oba interface, které chceme s bondovat (upravíme z výrazněné)

vi /etc/sysconfig/networks-scripts/ifcfg-encp0sX
HWADDR="08:00:27:04:03:86" 
TYPE="Ethernet" 
**BOOTPROTO="none"** 
DEFROUTE="yes" 
PEERDNS="yes" 
PEERROUTES="yes" 
IPV4_FAILURE_FATAL="no" 
IPV6INIT="yes" 
IPV6_AUTOCONF="yes" 
IPV6_DEFROUTE="yes" 
IPV6_PEERDNS="yes" 
IPV6_PEERROUTES="yes" 
IPV6_FAILURE_FATAL="no" 
NAME="enp0s8" 
UUID="a97b23f2-fa87-49de-ac9b-39661ba9c20f" 
ONBOOT="yes" 
MASTER=bond0 
SLAVE=yes

Stejně pro další interface.

Poté nahodíme interfacy.

ifup ifcfg-enp0sX

Pokud používáme Network Manager, provedeme ještě:

nmcli con reload

A nakonec restartuje síť.

systemctl restart network

Ověříme si stav bonding

cat /proc/net/bonding/bond0

Centos 6.5

Vytvoříme soubor ifcfg-bond0.

vi /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-bond0

a vložíme

DEVICE=bond0 
BOOTPROTO=none 
ONBOOT=yes 
IPADDR=x.x.x.x 
NETWORK=x.x.x.x 
NETMASK=x.x.x.x 
USERCTL=no 
BONDING_OPTS="mode=4 miimon=100 lacp_rate=1 xmit_hash=1 downdelay=200 updelay=200"

Vytvoříme soubor bonding.conf

vi /etc/modprobe.d/bonding.conf

a vložíme

alias bond0 bonding

Upavíme konfiguraci eth0 a eth1.

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth1 
MASTER=bond0 
SLAVE=yes 
USERCTL=no 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=none

Stejně pro eth1.

Spustíme:

modprobe bonding
service network restart

A zkontrolujeme stav bondu

cat /proc/net/bonding/bond0 

Ruční konfigurace

Pro ruční nastavení bondingu např. v situaci, kdy chybí balík ifenslave je možné v terminálu použít následující příkazy (eno1, eno2 jsou síťová rozhraní)

ip link add bond0 type bond
ip link set bond0 type bond mode 802.3ad
ip link set eno1 down
ip link set eno1 master bond0
ip link set eno2 down
ip link set eno2 master bond0
ip link set bond0 up
ip address add XXX.XXX.XXX.XXX/YY dev bond0
ip route add default via XXX.XXX.XXX.XXX

Nastavení není trvalé, konfigurace bude po restartu ztracena.