Přeskočit obsah

Dostupné verze software - Ubuntu 20.04 (Focal)

Pokud se sami rozhodnete pro distribuční upgrade operačního systému na verzi Focal nebo je Vám takový upgrade doporučen našimi pracovníky, je třeba definovat verze softwaru, které se rozhodnete na serveru používat. V tomto článku jsou definice dostupných verzí softwaru v distribuci Focal.

Apache

Dostupná je výhradně verze 2.4, jiné verze nelze na server instalovat. Informace o nekompatibilních změnách jsou dostupné na stránkách projektu Apache Webserver. Mezi nejčastější komplikace patří nový modul pro řešení oprávnění - tuto situaci lze vyřešit instalací a aktivací modulu mod_access_compat.

ElasticSearch

 • 7.x

Standardně instalujeme poslední verzi z vybrané řady přímo z repositáře vývojářů. Tyto minor verze neobsahují nekompatibilní změny.

HAProxy

 • 2.0

Verze haproxy mají konfiguraci obvykle kompatibilní. V některých případech je třeba konfiguraci upravit. Jedná se ale o úkon, který v rámci upgradu provedou naši administrátoři. Pouze v situaci, kdy kompletní konfiguraci haproxy dodává sám zákazník, je nutné, aby konfiguraci dodal sám. 

JAVA

 • OpenJDK 8
 • OpenJDK 11
 • OpenJDK 14
 • OracleJDK - pozor, vyžaduje licenci!

ManticoreSearch

 • 3.x
 • 4.x

ManticoreSearch je databáze určená k vyhledávání, včetně fultext vyhledávání. Je nástupcem SphinxSearch, verze SphinxSearch 2 je kompatibilní s ManticoreSearch ve verzi 2. Při přechodu na ManticoreSearch verze 3 je možné použít migrátor konfigurace index_converter.

MongoDB

 • 4.4

Řada 4 je již stabilizovaná a není třeba se obávat problémů, je nutné ale ověřit aplikační připravenost. Upgrade datového úložiště z verze 3.x je možný.

MySQL / MariaDb

 • MariaDB 10.3
 • MariaDB 10.4
 • MariaDB 10.5

MariaDB je kompatibilní náhrada za MySQL. Pro instalaci doporučujeme distribuční verzi 10.3, ale upozorňujeme na poměrně hodně nekompatibilních změn oproti často používané verzi 10.1, resp. mysql 5.6. Před upgradem doporučujeme aplikaci důkladně otestovat. Některé nekompatibilní změny je možné změnit nastavením parametru SQL_MODE.

Nginx

 • 1.18

Instalujeme výhradně verze ze stable řady. Mainline řada (liché verze) nejsou dle našich zkušeností vhodné pro produkční nasazení.

Node.js

 • 10
 • 12
 • 14

OpenVPN

 • 2.4

Dle zkušeností je tato verze kompatibilní se staršími klienty. 

PostgreSQL

 • 11 - doporučená verze
 • 12
 • 13

Přechod mezi verzemi bývá obvykle bez komplikací. Nekompatibilních změn je relativně málo. Pokud máte instalovanou starší verzi, sledujte dostupnost podpory pro instalovanou verzi na stránkách projektu

PHP

 • 5.6 - nejstarší verze, kterou je možné na server nainstalovat ( není dostupné jako modul apache pro instalaci s PLESKem )
 • 7.3
 • 7.4 - tuto verzi doporučujeme, pokud ji aplikace podporují
 • 8

Detaily o životním cyklu jednotlivých verzí PHP najdete na stránkách projektu PHP - pokud Vaše aplikace vyžaduje nepodporovanou verzi PHP, důrazně doporučujeme její upgrade.  Provozování nepodporovaných verzí php představuje značné bezpečnostní riziko.

RabbitMQ

 • 3.8

Redis

 • 5.0

Explicitně upozorňujeme na nekompatibilitu verze 4.0 a novější  v cluster režimu ze strany starších klientů a aplikací. Pokud Vaše aplikace vyžaduje starší verzi, je nutné setrvat na distribuci Debian 9 (Stretch). 

SphinxSearch

 • 2.2

Varnish

 • 6.2

Pravidla pro Varnish vždy dodává zákazník, protože jsou na míru postavené jeho aplikaci. V případě upgradu ze starší verze se formát pravidel změnil a je nutné předat před upgradem pravidla v tomto novém formátu. Varnish instalujeme pouze v opodstatněných případech, kdy špatně napsaná aplikace bez externího cachování není schopna provozu.