Přeskočit obsah

Přidání CRON úlohy v PLESKu

Plesk 17 a novější

Po přihlášení do Plesku otevřete požadovanou doménu v záložce Domény / Domains.

V pravé části obrazovky naleznete odkaz Plánované Úlohy / Scheduled Tasks.

Vyberte Přidat úlohu / Add task.

Postup vytvoření:

 1. Vyberte typ úlohy
 2. Spustit příkaz / Run a command - vyžaduje zadání příkazu ke spuštění
 3. Načíst URL / Fetch a URL - vyžaduje zadání URL pro načtení (doporučená metoda)
 4. Spustit PHP script / Run a PHP script - vyžaduje nastavení cesty k PHP souboru, volbu parametrů a výběr verze PHP
 5. Vyberte frekvenci spouštění
 6. Varianta Cron style umožní zadání časování běžnou metodou Cronu
 7. Notifikace
  -Neupozorňovat / Do not notify - výstup je zahozen
 8. Pouze chyby / Errors only - zašle chybový výstup na zadané emailové adresy
 9. Vždy / Every time - zašle celý výstup na zadané emailové adresy

Po nastavení stačí potvrdit vytvoření úlohy.

Starší verze Plesku

Jaký příkaz mám zadat do pole "Příkaz" v Crontab úloze?

curl -m 30 http://www.vasedomena.xy/skript.php > /dev/null 2>&1

Číslo za parametrem -m je maximální doba běhu skriptu ve vteřinách, následovaná kompletním URL cronem spouštěného skriptu. Výstup skriptu včetně chybových hlášení je přesměrován "do ztracena" pomocí řetězce znaků začínajícím znakem >