Přeskočit obsah

Migrace mailů do CloudMailu

Migrace emailových schránek se dá shrnout do následujících kroků:

  • Snížení TTL u DNS záznamů MX (např. 300)
  • Vlastní migrace
  • Změna DNS MX záznamu
  • Synchronizační migrace

Snížení TTL u MX záznamu domény je potřeba udělat s předstihem, aby následná změna MX záznamu proběhla co nejrychleji. Jakmile jsou maily zmigrovány a funkčnost ověřena, je možné TTL zase prodloužit. 

Aby nedošlo k potížím s určitými mailovými klienty, je třeba dát pozor, aby imap.* a smtp.* případně pop3.* záznamy neukazovaly na staré umístění, ale na Cloudmail!!! Někteří klienti tyto záznamy používají jako defaultní k připojení a dochází pak k připojení na staré umístění.

  • imap.* mda.vshosting.cloud
  • smtp.* msa.vshosting.cloud

Délka migrace je závislá na velikosti migrovaných schránek. Po jejím dokončení se provede změna MX záznamů a po jejich korektním přepsání se provede migrace ještě jednou, aby došlo k synchronizaci zpráv mezi starou a novou schránkou.

Jak to funguje?

K migraci je určen náš nástroj k tomu určený zcela zdarma a naleznete ho ZDE. Pro vlastní migraci je potřeba administrátorský účet a hesla k původním schránkám. Na CloudMalu se při použití tohoto nástroje vytvoří potřebné schránky za použití stejného hesla jako má původní schránka.

Úvodní stránka vypadá jako na obrázku níže:

Nejprve vyplníme sekci "Přihlašovací údaje do CloudMail". Zde je potřeba zadat admistrátorský účet (1) a heslo (2) pro přístup k administraci CloudMail.

V sekci "Emailové schránky k migraci " vyplníme zdrojový IMAP server (3) a email (4) s heslem (5). Tato adresa a heslo budou použity jako zdroj i cíl. Zvolíme port připojení (6) a zaškrtneme zda chceme použít TLS (7) a či chceme schránku na CloudMailu založit pokud neexistuje (8).

V případě, že chceme přidat další schránku k migraci, použijeme tlačítko plus (9) a vyplníme potřebné údaje.

Potvrdíme kliknutím na tlačítko "Odeslat" (10).

Po doběhnutí migrace je odeslán email s výsledným stavem na použitý administrátorský účet. Pokud se jedná o dočasný účet, pak je k jeho přečtení možné použít webové rozhraní.

Použití CSV

Při nutnosti zmigrovat větší množství schránek je možné zadat údaje v CSV souboru v následujícím formátu:

zdrojovy_imap_server,zdrojovy_imap_uzivatel,zdrojove_heslo,zdrojovy_port,zdroj_tls, cilovy_uzivatel,cilove_heslo,vytvoreni_cilove_schranky

zdrojovy_imap_server - adresa imap serveru ze kterého se bude provádět migrace
zdrojovy_imap_uzivatel - uživatel na zdrojovém imap serveru
zdrojove_heslo - heslo imap uživatele na zdrojovém serveru
zdrojovy_port - port zdrojového imap serveru
zdroj_tls - zabezpečené připojení k imap serveru - hodnota true/false)
cilovy_uzivatel - uživatel (emailová schránka) na cloudmailu
cilove_heslo - heslo uživatele na cloudmailu
vytvoreni_cilove_schranky - vytvoření schránky na cloudmailu pokud neexistuje - hodnota true/false)

Pokud chcete, abychom pro Vás migraci provedli my, je tato služba zpoplatněna 100Kč za schránku.