Managed Services backup policy

Technicka podpora
2020-04-24 10:37

Zálohování dat

Všechna uživatelská data (vyjma výjimek – viz. níže) jsou zálohována 1x denně, nestanoví-li smlouva s klientem jinak, v době minimálního provozu. Součástí zálohování je rovněž dump databází (či jiný alternativní způsob zálohování databáze) a zálohování operačního systému včetně všech konfiguračních souborů.

Každých 30 dní je prováděn takzvaný fullbackup, který provádí přenos všech zálohovaných dat ze zálohovaného serveru na zálohovací servery. V ostatních dnech je prováděno rozdílové zálohování dat, kdy se ze zálohovaného serveru přenáší pouze rozdílná data oproti předchozí záloze pro minimalizaci výpočetní náročnosti na straně zálohovaného serveru. Technologie zálohovacího software však dokáže provést kompletní obnovu všech dat i ze dne, kdy byla provedena pouze rozdílová záloha dat.

Data databází jsou zálohována dumpem či jiným mechanismem (například snapshot) a současně je preventivně zálohováno i databázové uložiště.

Umístění zálohovaných dat

Zálohovaná data jsou umístěna v geograficky odděleném datovém centru na území České republiky, v zabezpečeném datovém centru s restriktivním přístupem a na serverech se šifrovaným souborovým systémem.

Doba uchovávání dat

Nestanoví-li smlouva s klientem jinak, data se uchovávají zpravidla 30 dní zpětně.

Výjimky ze zálohování

Nejsou zálohována data, která jsou svým charakterem dočasnými daty (temp adresáře, různé souborové cache data, sessions apod.) či data, která jsou po dohodě s klientem vyjmuta ze zálohování.

Obnova dat

Obnovu dat provádí výhradně pracovníci VSHosting na základě požadavku klienta. Je možné data zprostředkovat, přehrát aktuální soubory na serveru či nahrát soubory do jiného umístění na serveru. VSHosting je připraven i na takzvaný full restore v případě havárie serveru, která by vedla k nenávratnému poškození dat. Doba obnovy je závislá na objemu zálohovaných dat a počtu souborů.

Průměrné hodnocení: 5 (1 hlas)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.