Specifika webu provozovaného na síťovém filesystému

Technicka podpora
2017-06-02 08:29

Potřeba provozovat web uložený na jiném serveru nebo diskovém poli je typicky u HA a Clusterových řešení. V našem prostředí používáme pro tyto potřeby nejčastěji disková pole značky NetApp, které připojujeme k serverům pomocí protokolu NFS.

Pro zajištění maximálního výkonu je vhodné, aby se minimalizoval datový tok a počet operací zkrz NFS. Jednak tím zákazník šetří peníze, protože nepotřebuje takový výkon. Zároveň zrychluje web, protože latence při práci se soubory přes síť je vyšší než u disků/diskového pole připojeného k serveru napřímo například pomocí SAS nebo FC

Je velmi nevhodné logovat na sdílené úložiště přes NFS protokol. Optimální je mít logy uloženy lokálně na každém serveru. V případě potřeby spojit logy z více serverů do jednoho místa je optimální řešení vybrat jeden server, kam se budou logy ukládat na lokální úložiště a z ostatních serverů je sem zasílat pomocí funkcionality remote syslog. Podobné řešení může nabídnout i logstash v kombinaci s elasticsearch, nicméně tato kombinace je procesorově mnohem náročnější a díky tomu i dražší.

Typický problém který naši zákazníci řeší při běhu více webserverů v clusteru je ukládání sessions. Pochopitelně se nabízí možnost ukládat je na sdílené síťové úložiště, ale je to řešení velmi nevhodné. Optimální je využít pro ukládání session jednoduchou noSQL databázi nejlépe v clusteru. Z našich zkušeností se pro ukládání session nejlépe osvědčil redis - tedy in-memory noSQL databáze, které poskytuje výbornou rychlost a odezvu.

Průměrné hodnocení: 5 (2 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.