Nastavení bondingu (redundantní připojení serveru)

Technicka podpora
2021-06-22 19:53

Debian

Nainstalovat balíček ifenslave:

apt-get install ifenslave

Editovat soubor /etc/network/interfaces a prepsat eth0 na nasledujici:

auto bond0
iface bond0 inet static
        address x.x.x.x
        netmask x.x.x.x
        gateway x.x.x.x
        dns-nameservers 78.24.12.150 217.16.191.70
        dns-search vshosting.cz
        bond-mode 802.3ad
        bond-xmit-hash-policy layer3+4
        bond-lacp-rate 1
        bond-miimon 100
        bond-downdelay 200
        bond-updelay 200
        slaves eth0 eth1

 Ubuntu 16.04

Zde je nastavení obdobné jako u Debianu

Ubuntu 18.04 a novější

Vytvořte soubor /etc/netplan/config.yaml s následujícím obsahem:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  eno1:
   dhcp4: no
  eno2:
   dhcp4: no
 bonds:
  bond0:
   addresses:
    - XXX.XXX.XXX.XXX/YY
   gateway4: XXX.XXX.XXX.XXX
   nameservers:
    addresses:
- 78.24.12.150
- 217.16.191.70
interfaces: - eno1 - eno2 parameters: mode: 802.3ad mii-monitor-interval: 100

A potom spusťte netplan apply.

Centos 7 a 8

Nejprve je nastavit načítání modulu pro podporu bondingu.

modprobe --first-time bonding

Vytvoříme soubor ifcfg-bond0:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

a vložíme

DEVICE=bond0
NAME=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
IPADDR=x.x.x.x
PREFIX=xx
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BONDING_OPTS="miimon=100 mode=4 lacp_rate=1 xmit_hash=1 downdelay=200 updelay=200"

Nastavíme oba interface, které chceme s bondovat (upravíme z výrazněné)

vi /etc/sysconfig/networks-scripts/ifcfg-encp0sX
HWADDR="08:00:27:04:03:86"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
DEFROUTE="yes"
PEERDNS="yes"
PEERROUTES="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_PEERDNS="yes"
IPV6_PEERROUTES="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
NAME="enp0s8"
UUID="a97b23f2-fa87-49de-ac9b-39661ba9c20f"
ONBOOT="yes"
MASTER=bond0
SLAVE=yes

Stejně pro další interface.

Poté nahodíme interfacy.

ifup ifcfg-enp0sX

Pokud používáme Network Manager, provedeme ještě:

nmcli con reload

A nakonec restartuje síť.

systemctl restart network

Ověříme si stav bonding

cat /proc/net/bonding/bond0

Centos 6.5

Vytvoříme soubor ifcfg-bond0.

vi /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-bond0

a vložíme

DEVICE=bond0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=x.x.x.x
NETWORK=x.x.x.x
NETMASK=x.x.x.x
USERCTL=no
BONDING_OPTS="mode=4 miimon=100 lacp_rate=1 xmit_hash=1 downdelay=200 updelay=200"

Vytvoříme soubor bonding.conf

vi /etc/modprobe.d/bonding.conf

a vložíme

alias bond0 bonding

Upavíme konfiguraci eth0 a eth1.

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth1
MASTER=bond0
SLAVE=yes
USERCTL=no
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none

Stejně pro eth1.

Spustíme:

modprobe bonding
service network restart

A zkontrolujeme stav bondu

cat /proc/net/bonding/bond0
Průměrné hodnocení: 0 (0 hlasů)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.