Managed Services – monitoring policy

Technicka podpora
2017-08-08 17:01

Provádíme monitoring níže uvedených služeb a parametrů na všech managed službách. Monitoring je prováděn z několika nezávislých sítí pro maximální přesnost a relevantnost měření. Při jakémkoliv alarmu z monitoringu vyhodnocujeme prioritu takového alarmu a situaci ihned prověřujeme. Má-li alarm dopad na dostupnost služeb, nebo je-li alarm způsoben klientskou aplikací a je nutný zásah ze strany programátora klienta, kontaktujeme ihned klienta.

Mezi monitorované služby a parametry patří například:
Dostupnost serveru a případný síťový problém
Stav hardware a případné poruchy hardware (u fyzických serverů)
Monitorování hraničního vytížení serveru či přetížení
Hraniční využití diskového prostoru
Monitorování všech provozovaných služeb na serveru z internetu
Monitorování zhoršené performance databáze (pomalé dotazy apod.)
Přítomnost a počet procesů jednotlivých služeb
Útok na server
Přítomnost serveru na blacklistech
Stav firewallu včetně zaplnění conntrack tabulky
Stav provedení pravidelné zálohy
Zda nedošlo k ukončení/restartu některé služby z důvodu nedostatku paměti (out of memory killer)
Stav filesystémů
Stav balancerů, replikací a jiných clusterových technologií
Individuální kontrola konkrétních klientských serverů (parsování textu na konkrétním webu, přítomnost http chyby – např. error 500 a další)


Klientský přehled vytížení a trendů

Ke všem serverům mají klienti k dispozici grafy jednotlivých serverů s přehledem zátěže, počty dotazů u databázových serverů, přístupů na webservery, stav přenosu dat a další. Grafy jsou dostupné po přihlášení do klientské zóny na https://admin.vshosting.cz

Průměrné hodnocení: 1 (1 hlas)

K tomuto záznamu nemůžete připojit komentář.